PLA D'ACTUACIÓ PER LES LLIGUES UNIVERSITÀRIES 2020/2021

PLA D'ACTUACIÓ PER LES LLIGUES UNIVERSITÀRIES 2020/2021

Suspensió de la temporada 2019/2020 i proposta competitiva per les Lligues Universitàries 2020/2021.

Benvolguts jugadors i jugadores de les Lligues Universitàries de Barcelona,

Una vegada s’han estudiat les diferents opcions possibles i s’han contemplat els diversos escenaris, des de l’organització de la competició us comuniquem de manera formal que donem per finalitzades totes les competicions universitàries del curs 2019-2020, atenent a la recomanació feta per la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, en el marc de la Mesa Sectorial de l’Esport de Catalunya.

Atenent a aquestes circumstàncies, us detallem les accions preses d’acord a aquesta decisió:

  • Suspendre tots els partits que quedaven pendents de jugar.
  • Anul·lar les classificacions de tots els esports.
  • Retornar  a cada equip la part proporcional que li correspongui segons la seva activitat, pel procediment que es comunicarà individualment a cada delegat/da d’equip.


PROPOSTA COMPETITIVA 2020/2021PROPOSTA COMPETITIVA 2020/2021

  • Es programa la nova temporada del curs 2020 - 2021 a partir del mes de gener del 2021, amb un nou format.
  • El preu de les noves Lligues 2020-2021 serà de 600 euros.
  • S’ofereix als equips del curs 2019 - 2020, un descompte del 10% per les Lligues 2020 - 2021 (540 euros).
  • El període d’inscripció per aquesta nova temporada es publicarà a les xarxes socials i web, així com per mailing a tots els delegats/des i esportistes.


Des de l’organització de les Lligues Universitàries de Barcelona, agraïm a tots i a totes les participants i àrbitres la col·laboració en el desenvolupament de l’edició d’enguany fins la data de suspensió, i us animem a retrobar-nos en l’edició 2020 - 2021.